Ekstern GDPR-policy

1. Formål

På Novatek AS, org. nr 951 065 706 (siden nevnt som ”selskapet”, ”vi”, ”oss” og ”vår”) beskytter vi din personlige integritet og streber alltid etter et høyt nivå av databeskyttelse. Denne personvernerklæringen retter seg mot deg som besøker og kontakter oss på vår nettside, representerer en eksisterende eller potensiell kunde, mottar nyhetsbrev/markedsføringsutsendelser eller deltar på arrangementer. Formålet med denne policyen er å fortelle deg hvordan vi samler inn og bruker personopplysningene dine. Den beskriver også hvilke rettigheter du har og hvordan du kan bruke dem

2. Bakgrunn

2.1 Hva er personopplysninger og behandling

Personopplysninger er informasjon om en identifisert eller identifiserbar fysisk person. En identifiserbar fysisk person er en person som kan identifiseres direkte eller indirekte, via et navn, et personnummer, lokaliseringsdata, en IP-adresse eller en eller flere faktorer spesifikke for fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sosial identitet med den fysiske personen.

Behandling av personopplysninger er alt som skjer med personopplysningene. Enhver handling som utføres med personopplysninger utgjør behandling, uavhengig av om den utføres automatisk eller ikke. Eksempler på vanlige behandlinger er innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, behandling, overføring og sletting.

2.2 Hvorfor samler vi inn dine personopplysninger

Vi samler inn personopplysningene dine kun når vi har et juridisk grunnlag for det. Vi kan trenge dine personopplysninger for å oppfylle avtaler eller lover og for å utføre kunde- og markedsanalyser. Vi kan også trenge dine personopplysninger for å gi deg god service, for eksempel når det gjelder markedsføring, oppfølging og informasjon. For hver spesifikke behandling av personopplysninger der vi samler inn personopplysninger fra deg, informerer vi deg om behandlingen av personopplysninger.

2.3 Hvor vi behandler dine personopplysninger

Vi tilstreber å behandle alle data innenfor EU, men kan i noen tilfeller overføre personopplysninger til mottakere i land utenfor EU/EØS-området og som ikke har samme beskyttelsesnivå for personopplysninger som innenfor EU. For å sikre at personopplysningene er tilstrekkelig beskyttet, vil vi iverksette nødvendige tiltak, f.eks. ved å inngå EU-kommisjonens standard kontraktklausuler eller sikre at andre passende sikkerhetstiltak er på plass.

2.4 Hvor lenge vi lagrer dine personopplysninger?

Vi lagrer dataene dine så lenge dataene er nødvendige for å oppfylle formålene som dataene opprinnelig ble samlet inn for, og vi har også klare slettingsrutiner. Dataene kan også lagres så lenge det kreves av gjeldende lovgivning.

Nærmere informasjon om lagringstid gis ved oppstart av spesifikk personopplysningsbehandling og har du spørsmål om behandlingstider er du velkommen til å kontakte oss på firmapost@novatek.no

3. Retningslinjer

3.1 Hvilke personopplysninger behandler vi?

Vi behandler personopplysninger kun når vi har et juridisk grunnlag. Her er eksempler på personopplysninger vi behandler:

 • Navn
 • Adresse
 • E-postadresse
 • Telefonnummer
 • Data som du har registrert selv og frivillig oppgitt
 • Innhold som du publiserer selv, såkalt brukergenerert innhold

Du finner mer informasjon om behandling av personopplysninger i avsnitt "3.2 - Hvordan får vi tilgang til dine personopplysninger?”.

3.2 Hvordan får vi tilgang til dine personopplysninger?

I de tilfellene hvor det er nødvendig eller på annen måte hensiktsmessig, innhentes ditt samtykke før vi begynner å behandle personopplysningene dine. Du har rett til å trekke tilbake samtykket ditt når som helst. Vi vil da ikke lenger behandle dine personopplysninger eller innhente nye, forutsatt at det ikke er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser i henhold til avtale eller lov. Når vi inngår en avtale, samtykker du også til at vi behandler dine personopplysninger.

Vi får også tilgang til dine personopplysninger på følgende måter:

 • Å kommunisere med og svare på spørsmål fra deg
  Hensikt: Vi behandler dine personopplysninger med det formål å kommunisere med deg og svare på spørsmål fra deg når du samhandler med oss, f.eks. hvis vi mottar et spørsmål fra deg angående vårt tjenestetilbud.
  Kategorier av personopplysninger: Vi samler inn navn, e-postadresse, adresse, telefonnummer (arbeid og mobil) og annen informasjon som du oppgir til oss (f.eks. avdelingstilhørighet og stilling).
  Lovlig grunnlag: Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er en interesseavveining for å tilfredsstille vår legitime interesse i å kunne kommunisere med deg og håndtere spørsmål fra deg.
  Lagringsperiode og/eller kriterier: Vi behandler dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet vårt og vil deretter slette personopplysningene, med mindre vi har et annet formål i henhold til denne personvernerklæringen.
 • Gjennomføring av forespørsler og undersøkelser
  Hensikt: Vi behandler dine personopplysninger når du svarer på forespørsler eller deltar i undersøkelser.
  Kategorier av personopplysninger: Vi samler inn navn, e-postadresse, adresse, telefonnummer (arbeid og mobil) og annen informasjon som du gir oss (f.eks. i fritekstfelt).
  Lovlig grunnlag: Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er en interesseavveining for å tilfredsstille vår legitime interesse i å kunne forstå hvordan våre produkter og tjenester bør utformes for å møte behovene til eksisterende og potensielle kunder.
  Lagringsperiode og/eller kriterier: Vi behandler dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet vårt og vil deretter slette personopplysningene, med mindre vi har et annet formål i henhold til denne personvernerklæringen. Som eksisterende eller potensiell kunde har du alltid muligheten til å nekte å delta i undersøkelser eller undersøkelser.
 • Bruke, feilsøke og føre statistikk for vårt nettsted
  Hensikt: Vi behandler visse opplysninger om besøkende på nettstedet for å bruke nettstedet vårt etter hensikten, føre statistikk og utføre feilsøking.
  Kategorier av personopplysninger: Personopplysninger samles inn via informasjonskapsler og består av f.eks. av IP-adresse, enhetsmodell og datatrafikkkilde (f.eks. hvis du klikket deg videre til nettstedet vårt gjennom kampanjer).
  Lovlig grunnlag: Vi behandler slike personopplysninger basert på vår legitime interesse i å forbedre nettstedet. Du kan motsette deg denne behandlingen når som helst ved å justere dine cookie-preferanser.
  Lagringsperiode og/eller kriterier: Med mindre du har justert innstillingene dine for informasjonskapsler, vil vi behandle dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet vårt og vil deretter slette personopplysningene, med mindre vi har et annet formål i henhold til denne personvernerklæringen.
 • Kontakt med deg som representant for en potensiell kunde
  Hensikt: For at vi skal kunne markedsføre våre tjenester, identifisere nye kunder og lage tilbud i vår salgsprosess, behandler vi personopplysningene dine som representant for en potensiell kunde. Vi bruker f.eks. sammenstillinger av offentlige registre og databaser og sosiale medier for å identifisere representanter for potensielle kunder.
  Kategorier av personopplysninger: Vi samler inn navn, e-postadresse, adresse, telefonnummer (arbeid og mobil) og informasjon om avdelingstilhørighet og stilling. Vi merker også om det er interesse fra deg.
  Lovlig grunnlag: Vi baserer denne behandlingen, etter en interesseavveining, på vår legitime interesse i å identifisere nye kunder for å kunne markedsføre vårt tjenestetilbud til dem.
  Lagringsperiode og/eller kriterier: Personopplysningene lagres i våre CRM- og tilbudssystemer eller lignende. Som representant for en potensiell kunde kan du alltid be oss om å avregistrere deg.
 • Markedsføringsutsendelse
  Hensikt: Vi behandler personopplysninger for å tilby informasjon og nyhetsutsendelser til representanter for eksisterende og potensielle kunder. Personopplysningene samles inn direkte fra representanter for eksisterende og potensielle kunder, f.eks. i forbindelse med arrangementer, gjennom informasjonskapsler eller gjennom offentlige registre og databaser. Informasjonen gis via telefon, brev, e-post, SMS og/eller tilsvarende kontaktmåter, samt gjennom annonsering.
  Kategorier av personopplysninger: Personopplysninger som behandles er navn, e-postadresse, adresse, telefonnummer (jobb og mobil) samt opplysninger om avdelingstilhørighet og stilling. Vi behandler også informasjon om besøkendes bruk, nettstedsklikk, trafikkdata (IP-adresse og enhetsmodell) og datatrafikkkilde (f.eks. hvis du klikket deg videre til nettstedet vårt gjennom kampanjer) gjennom informasjonskapsler for å optimalisere markedsføringen.
  Lovlig grunnlag: Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er vår legitime interesse i å kunne gi informasjon om og markedsføre tjenestene våre.
  Lagringsperiode og/eller kriterier: Personopplysningene vil bli lagret til formålet med disse er oppfylt. Du kan alltid be oss om å avregistrere deg. Vi vil da slutte å behandle personopplysningene dine for dette formålet.
 • Gjennomføring av markedsaktivitet og arrangementer
  Hensikt: Vi kan kontakte deg som representant for eksisterende eller potensielle kunder med det formål å invitere deg til markedsaktiviteter (arrangementer, foredrag, seminarer, kurs eller lignende). Vi behandler personopplysninger i den grad det er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten, for å følge opp deltakelse og for å kunne målrette markedsføring.
  Kategorier av personopplysninger: Vi behandler navn, e-postadresse, adresse, telefonnummer (arbeid og mobil) og annen relevant kontaktinformasjon som du har oppgitt til oss, som vi har samlet inn fra offentlige registre og databaser, eller fra våre CRM-systemer dersom du er en eksisterende kunderepresentant , for å kunne sende ut invitasjon, deltakerliste og materiell før og etter aktiviteten.
  Lovlig grunnlag: Vi behandler dine personopplysninger i henhold til vår legitime interesse i å kunne informere om arrangementer som vi arrangerer, gjennomfører arrangementet og for å kunne rette tilbud om våre tjenester til deltakerne.
  Lagringsperiode og/eller kriterier: Vi behandler dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å gjennomføre arrangementet. Deltakerlisten lagres for administrasjon og oppfølging slik at vi kan målrette markedsføring mot deltakere om våre tjenester. Du kan når som helst protestere mot vår behandling av dine personopplysninger for dette formålet, og vi vil da slutte å behandle dine personopplysninger, med mindre vi har et annet formål i henhold til denne personvernerklæringen.

4. Hvem vi kan dele dine personopplysninger med?

I de tilfeller det er nødvendig deler vi dine personopplysninger med selskaper som er leverandører til oss på en eller annen måte. Disse leverandørene kalles persondatabehandlere. En persondatabehandler er et selskap som behandler personopplysninger på våre vegne og i henhold til våre instrukser.

Når dine personopplysninger deles med persondatabehandlere, skjer det kun for de formålene vi har spesifisert. Vi kontrollerer alle persondatabehandlere for å sikre at de kan gi tilstrekkelige garantier for sikkerhet og konfidensialitet av personopplysninger. Vi har skriftlige avtaler med alle persondatabehandlere der de garanterer sikkerheten til personopplysningene som behandles og forplikter seg til å overholde våre sikkerhetskrav samt begrensninger og krav som gjelder internasjonal overføring av personopplysninger.

Vi gir aldri dine personopplysninger videre til noen annen tredjepart.

5. Dine rettigheter

Du har visse rettigheter knyttet til hvordan vi behandler dine personopplysninger, nemlig:

 • Rett til innsyn (såkalt registerutdrag) - du har rett til å be om informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler om deg, f.eks. ved å be om en såkalt registerutdrag.
 • Rett till rettelse - hvis du mener at personopplysninger om deg er uriktige eller ufullstendige, har du rett til å be om retting av eller supplere dine personopplysninger.
 • Rett til å protestere - I noen tilfeller har du rett til å protestere mot vår behandling av personopplysninger. Retten til å protestere gjelder når personopplysninger behandles ut fra interesseavveining og vi vil ikke fortsette behandlingen av personopplysninger med mindre vi har grunner som vurderer din personverninteresse.
 • Rett til begrensning av behandlingen - du kan be om begrensning av behandlingen dersom du f.eks. anser at personopplysningene er feilaktige. I slike tilfeller kan du også be om at behandlingen av dataene begrenses mens nøyaktigheten av dataene undersøkes.
 • Rett til sletting - du kan i noen tilfeller be om at personopplysningene slettes, f.eks. hvis de ikke lenger er nødvendige for formålet de behandles for eller hvis du mener at behandlingen er uforenlig med gjeldende databeskyttelseslovgivning.
 • Rett til dataportabilitet - du har også i visse tilfeller rett til å innhente personopplysningene om deg i et strukturert, alminnelig brukt og maskinlesbart format (dataportabilitet) for overføring til en annen personopplysningsansvarlig.
 • Rett til å trekke tilbake ditt samtykke - du kan når som helst trekke tilbake et samtykke og vi vil da slutte å behandle personopplysningene for det formålet.
 • Rett til å protestere mot behandling for direkte markedsføringsformål - du kan når som helst melde deg av utsendelser ved å varsle oss eller, hvis mulig, ved å klikke på en avmeldingslenke i utsendelsen.

Hvis du har spørsmål om rettighetene til de registrerte eller ønsker å utøve rettighetene dine, ta kontakt firmapost@novatek.no

6. Klager

Om du anser att Novatek AS ikke behandler dine personopplysninger korrekt, har du alltid rett til å sende inn en klage angående Novatek AS’ personopplysningsbehandling til Datatilsynes. Mer informasjon finns påDatatilsynets hjemmeside https://www.datatilsynet.no

7. Endringer i denne integritetspolicyen

Novatek AS forbeholder seg retten til å oppdatere eller endre denne policyen når som helst, og du bør regelmessig besøke denne nettsiden for å få den nyeste versjonen.

8. Ansvar

Novatek AS, org.nr. 951065 706 er personopplysningsansvarlig, som betyr at vi er ansvarlige for hvordan personopplysningene dine behandles og at dine rettigheter ivaretas.

Hvis du ønsker eller trenger å komme i kontakt med Novatek AS angående personvern- og databeskyttelsesproblemer, kontakt oss på firmapost@novatek.no


Rent vann. Ren teknologi.
Ren samvittighet.
Kontakt oss