Det sies at vann både kan velte og bære et skip. Uansett vet vi at kraften som finnes i rent vann, er helt uvurderlig for våre kunder.

Vår historie

NOVATEK A.S ble grunnlagt i 1989 av Dag Nordbye, Håkan Spång og Per Erik Halkinrud, hvor de to sistnevnte fortsatt arbeider i virksomheten.
Novatek ble etablert for å kunne tilby best mulig tilgjengelig teknologi, både miljømessig, teknisk og økonomisk. Driften har hele tiden hatt fokus på å finne best mulig løsning for våre kunder og på den måten skreddersy løsninger etter hva behovene er. I tillegg til å levere nye anlegg, har Novatek vært totalleverandør til våre kunder gjennom å levere kjemi, reservedeler, opplæring og service på eksisterende anlegg.

Novatek har hatt sine hovedkunder i Norge, men har levert anlegg over store deler av verden. Novatek har gjennom årene benyttet sin kompetanse til å tilby tjenester til stadig nye markedsområder. Et satsningsområde er entreprenørbransjen og større anlegg med både design, etablering og drift. I 2022 ble Novatek kjøpt av Ernströmgruppen og er i dag et 100% eid datterselskap, noe som er meget positivt for selskapet.

Milepæler

1989

Novatek AS etablert på Teisen i Oslo for å betjene overflatebehandlingsindustrien i Norge

1991

Første lukkede renseanlegg til overflatebehandlingsindustrien i Skandinavia levert

1994

Første leveranse til Forsvaret på Håkonsvern

1998

Leverte renseanlegg til SAS Teknisk base på Gardermoen – største leveranse så langt

Stor leveranse til Mustad på Gjøvik

Første leveranse til LFK på Kjeller


1999

Første leveranse utenfor Norge til Edqvist fornikling i Södertälje med komplett anlegg med vakuum inndamper

Første leveranse til ABB

2000

Første leveranse sammen med Schlötter til Tines i Trondheim

Levert anlegg til Pratt&Whittney


2002

Levert oppdatert renseanlegg til SAS Teknisk base på Gardermoen

Første leveranse til Romania ifm at ASSA Abloy flyttet fra Oslo


2002

Levert stort anlegg med ionebytter TrioVing i Moss

2003

Første av flere store leveranser til Frank Mohn AS (FRAMO AS)

Første leveranse på venn rensing til tunell/vei entreprenør ifm. Asker tunellen

2013

Novatek flytter til Hagan i Nittedal (hvor vi er nå)

2015

Første store leveranse til OUS-Ullevål sykehus for vann til laboratorier

2022

Novatek kjøpt av Ernströmgruppen

Første fullskala pilot prosjekt med Blueguard gjennomført for industrien

2023

Leveranse av større anlegg til laboratorier og operasjonsstuer på nye Radiumhospitalet Eksklusivitets avtale med Sibelco for Norge undertegnet

Første leveranse av Blueguard til Rezinal i Belgia

Nettverk i verdensklasse

Novatek ble en del av Erströmgruppen i 2022. Erströmgruppen eier entreprenør-drevne bedrifter som skal utvikles gjennom å fokusere på bærekraft, innovasjon og digitalisering.
Gruppen er en langsiktig eier som støtter foretakene i sin strategi. Lederne i Erströmgruppen er administrerende entreprenører mer enn administrerende direktører. Gjennom eierskapet får Novatek tilgang til mer kompetanse, mer kapasitet og mer kapital. Det er med på å sikre leveranse fra og utvikling i Novatek.

Dette gir oss muligheten til å fokusere på våre kunder og medarbeidere, samt å kunne ha fokus på bærekraft for fremtidige generasjoner.

En kultur preget av vilje til å lykkes, støtte der det trengs og et inkluderende fellesskap er grunnlaget for fremtidig suksess.

Sibelco

Sibelco og Novatek har en eksklusivitetsavtale hvor Novatek forhandler Blueguard i Norge og til utvalgte kunder andre steder i verden.

Schlötter

Novatek er leveradør av Schlötters produkter i Norge og samarbeider med Schlötter om levering av komplette anlegg i hele verden.

Nobel

Novatek er leverandør av alt utstyr produsert av Nobel i Norge og tilbyr også dette som «skreddersøm» i det globale markedet.

Danese Group

Novatek er leverandør av Danese Groups utstyr i Norge og tilbyr også dette som «skreddersøm» i det globale markedet.

Korrotherm

Novatek er leverandør av Korrotherms utstyr i Norge og tilbyr også dette som «skreddersøm» i det globale markedet.

Georg Fischer

Rent vann. Ren teknologi.
Ren samvittighet.
Kontakt oss